Месец: септември 2017

Разговорът за младите се обедини около общи мерки и послания

Почти два месеца след проведената среща-разговор за Образованието, резултатите от срещата са вече в завършен вид.