Предстоящи Събития

Уважаеми пловдивчани, в момента сме в процес на подготовка на четвъртата среща-разговор. Ще Ви уведомим и ще получите покана, когато имаме яснота за темата и датата на провеждането ѝ.

За въпроси, контакти и предложения за срещата-разговор:
email: contact@ourplovdiv.bg
телефон: +359 892 263 182